Κτίριο σην οδό Ανεξαρτησίας 109

Description

Ανεξαρτησίας 109, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Ι.Ν.Αγ.Νικολ. Ασπραγγέλων Γεωργίας Κουμπάρου & Ευδοκίας Μουμιτζή

Ο.Τ: 184α

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37 & 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 887/Β/6-12-93

Υ.Α.: Γ/3244/59988/18-11-93