Κτίριο στην οδό Ανεξαρτησίας 112-114

Description

Ανεξαρτησίας 112-114, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Λούβλη, Κατσένη, Γκόλφα

Ο.Τ: 188

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37 &36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94