Κτίριο επι των οδών Ανεξαρτησίας 129 και Πλ. Γεωργίου Σταύρου

Description

Ανεξαρτησίας 129 και Πλατεία Γεωργίου Σταύρου, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Παπαναστασίου ή Κόρακας

Ο.Τ: 184α

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94