Κτίριο στην οδό Ανεξαρτησίας 142

Description

Ανεξαρτησίας 142, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Δόνος Ανδρέας

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 462/Β/24-5-95

Υ.Α.: Γ/1477/22820/4-4-95