Κτίριο στην οδό Ανεξαρτησίας 144

Description

Ανεξαρτησίας 144, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Δόνος, Λάππας, Σκολικαρίτης

Ο.Τ: 188

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94