Κτίριο στην οδό Ανεξαρτησίας 91, 93, 95

Description

Ανεξαρτησίας 91, 93, 95, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Δήμος Ιωαννιτών, Σιόκας, Γιαννοπούλου

Ο.Τ: 184

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94