Χάνι στην οδό Ανεξαρτησίας και Καραισκάκη 1,1Α ,1Β ,1Γ, 1Δ, 1Ε ,1ΣΤ

Description

Ανεξαρτησίας και Καραϊσκάκη 1,1Α,1Β.1Γ,1Δ, 1Ε ,1ΣΤ, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Ντόκος Βασίλης

Ο.Τ: 190

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94