“Αρχοντικό Μωυσή”

Description

Κουντουριώτου 26, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Οικογένεια Βύρωνα

Ο.Τ: 26

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 35

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 971/Β/27-11-95

Υ.Α.: Γ/3447/54357/20-10-95