Τα δύο κτίσματα μεταξύ της οικίας Καλούδη & Ι.Ν.Αγ.Αικατερίνης

Description

Αρχιμανδρειού, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Ιερός ναός Αγίας Αικατερίνης

Ο.Τ: 195α

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 38

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 134/Β/1-4-83

Υ.Α.: Γ/3079/65762/6-12-82