Ασβεστοκάμινος

Description

Ιδιοκτησία: Ι.Ν.Περιβλέπτου

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2306/39535/22-7-94