Αυλή αρχοντικού Πυρσινέλλα

Description

Αραβαντινού 1, Ιωάννινα

Ο.Τ: 182

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 962/Β/7-11-78

Υ.Α.: Γ/2032/11-10-78