Κτίριο δίπλα στο ξενοδοχείο Ξενία ( Κουραμπά)

Description

Ιδιοκτησία:Πνευματικό Κέντρο

Ο.Τ: 114

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 954/Β/31-12-93

Υ.Α.: Γ/3413/65066/18-11-93