Φιλαρμονική Δήμου (Καφωδείο)

Description

Ελευθ. Βενιζέλου 85, Ιωάννινα

Ο.Τ: 184

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 1277/Β/16-12-80

Υ.Α.: Γ/2307/59515/2-12-80