Κτίριο στην οδό Φρόντζου 5

Description

Φρόντζου 5, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Αμαλία Φρόντζου

Ο.Τ: 175

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 30

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94