Γυαλί Καφενέ και Πλ.Γ.Σταύρου

Description

Ανεξαρτησίας & Ζωσιμάδων, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Δήμος Ιωαννιτών

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94 σχετ. Β.Δ.102/Δ/13-5-71

Υ.Α.: Γ/2308/39894/22-7-94