Καφενείο Γκουγιάννου

Description

Ανεξαρτησίας 147, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Κοινότητα Ασπραγγέλων

Ο.Τ: 190

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94