Κτίριο στην οδό Καραΐσκάκη 18

Description

Καραϊσκάκη 18, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Λύκειο Ελληνίδων

Ο.Τ: 192β

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37 & 38

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94