Κτίριο στην οδό Κωλέττη 19

Description

Κωλέττη 19, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Εκκλησιαστική Επιτροπή Μακρίνου

Ο.Τ: 179

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94