Κτίριο στην οδό Κωλέτη & Παλαιολόγου 1

Description

Κωλέττη Παλαιολόγου 1, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Αθανασία Σγούλου

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36 & 30

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 263/Β/15-4-93

Υ.Α.: Γ/456/16008/29-3-93