Οικία στην οδό Κουντουριώτου 28

Description

Κουντουριώτου 28, Ιωάννινα

Ο.Τ: 26

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 35

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 404/Β/9-7-81

Υ.Α.: Γ/1019/39835/17-6-81