Κτίριο Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών

Description

Μ.Αγγέλου & Δοσίου, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Ε.Η.Μ

Ο.Τ: 159

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 29

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 807/Β/14-11-84

Υ.Α.: Γ/2540/49933/2-10-84