Κτίριο Στρατολογίας

Description

Λεωφ. Δωδώνης 33, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Ταμείο Εθνικής Άμυνας

Ο.Τ: 114

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 16

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 71/Β/13-2-84

Υ.Α.: Γ/2166/64099/28-11-83