Οικία Αφροδίτης Βαρζέλη

Description

Πλ. Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Αφροδίτη Βαρζέλη

Ο.Τ: 217

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 43

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 807/Β/14-11-84

Υ.Α.:Γ/49936/2543/27-9-84