Οικία Γιώτη

Description

Αραβαντινού 3, Ιωάννινα

Ο.Τ: 182

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 1033/Β/28-11-78

Υ.Α.: Γ/2390/60509/9-11-78