Οικία Ιωαννίδη

Description

Μιχ. Αγγέλου & Χ.Τρικούπη, Ιωάννινα

Ο.Τ: 158

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 29

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 112/Β/15-5-52

Υ.Α.: 28282/1027/5-5-52

(Αποχαρακτηρίσθηκε) έμεινε διατηρητέα μόνο η αυλόπορτα Υ.Α:1728/31282/18-7-86 ΦΕΚ:575/Β/15-5-86