Οικία Ε.Καλεύρα & Κ.Μαντζίλα

Description

Σούτσου 13, Ιωάννινα

Ο.Τ: 25α

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 35

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 108/Β/23-3-64

Υ.Α.:17311/18-3-64