Οικία Μίσιου

Description

Ασωπίου 7, Ιωάννινα

Ο.Τ.: 190

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.ΠΟ.

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 518/Α/23-11-36

Είναι το μεγαλύτερο, αντιπροσωπευτικότερο, ωραιότερο και διασημότερο από τα σωζόμενα αρχοντόσπιτα της
πόλης. Ακολουθεί τον τύπο των αρχοντικών, στραμμένο προς την αυλή με ευκρινέστατη την μορφή του Π .