Οικία Πυρσινέλλα

Description

Αρβαντινού 1, Ιωάννινα

Ο.Τ: 182

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 173/Β/7-8-53

Υ.Α.: 101053/1284/21-7-53