Θερινός κινηματογράφος “ΟΡΦΕΑΣ”

Description

Μιχαήλ Αγγέλου & Πλ.Πύρρου, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Δημόσιο, Τσοκάνης, Αφοί Μιτκοβεΐ

Ο.Τ: 155

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 30

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94

Αποχαρακτηρισμός Κήρυξη
Φ.Ε.Κ.: 443/Β/30-5-97
Υ.Α.: Γ/2035/23999/19-5-97