Κτίριο στην οδό Παλαιολόγου 8

Description

Παλαιολόγου 8, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Κληρονόμοι Λιόντου

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94