Πανδοχείο Λάμπρου

Description

Κάνιγγος 13, Ιωάννινα

Ο.Τ: 192α

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37 (έχει κατεδαφιστεί)

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 35/Β/2-2-62

Υ.Α.: 15794/19-12-61

Aποχαρακτηρισμός
Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 323/Β/13-5-69
Υ.Α.:7552/2-5-69

Κήρυξη
Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 285/Β/19-5-81
Υ.Α.: Γ/316/17515/23-3-81