Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή

Description

Παπάζογλου, Ιωάννινα

Ο.Τ: 181

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 42/Β/25-1-77

Υ.Α.: Φ31/62695/7210/15-1-77