Οικία στην οδό Παύλου Μελά 29

Description

Παύλου Μελά 9, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Αθανάσιος Τσουπολάκος

Ο.Τ: 192

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 38 & 43

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 404/Β/9-7-81

Υ.Α.: Γ/1019/39835/17-6-81

Αποχαρακτηρίσθηκε
Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 676/Β/13-11-85
Υ.Α.: Γ/2542/51056/14-10-85