Κτίριο στην οδό Σούτσου 21

Description

Σούτσου 21, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Μπλέτσας Θεοχάρης

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 35

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 900/Β/13-12-93

Υ.Α.: Γ/3451/61275/19-11-93