Καφενείο τα “Ναυτάκια”

Description

Γαριβάλδη 1, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Ρούση Ελένη

Ο.Τ: 65

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 35

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2308/39894/22-7-94