Κτίριο Ταχυδρομείου

Description

Μπότσαρη & 28ης Οκτωβρίου, Ιωάννινα

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 30

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 404/Β/9-7-81

Υ.Α.: Γ/1019/39835/17-6-81