Κτίρια στην οδό Τσακάλωφ 12-14

Description

Τσακάλωφ 12-14, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Μέκκειο Οικοτροφείο

Ο.Τ: 212

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 38

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94