Κτίριο στην οδό Τζαβέλλα 9

Description

Φώτου Τζαβέλλα 9, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Τζιόβας Φρίξος, κληρονόμοι Γκολέτση

Ο.Τ: 168

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 29

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94