Κτίριο στην οδό Βλαχάβα

Description

Βλαχάβα 6, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Κωστής, Πανταζοπούλου Α.

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94