Κτίριο στην οδό Ζωσιμάδων

Description

Ζωσιμάδων 12, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Γεώργιος Δόνος

Ο.Τ: 184α

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 404/Β/9-7-81

Υ.Α.: Γ/1019/39835/17-6-81