Οικία Αγαμέμνονα Χαρίτωνα

Description

Ανδρονίκου Παλαιολόγου 57, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Αγαμέμνονας Χαρίτωνας

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 306/Β/22-4-94

Υ.Α.: Γ/478/17215/15-3-94