Κτίριο στην οδό Ανεξαρτησίας 126-128

Description

Ανεξαρτησίας 126-128, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Βελογιάννης Ν.,Σιχλιμοίρης Κ

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94