Οικία Χρυσοστόμου Παπαγεωργίου

Description

Ανεξαρτησίας 180, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Χρυσόστομος Παπαγεωργίου

Ο.Τ: 188α

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 739/Β/26-11-90

Υ.Α.: Γ/2978/48493/6-11-90