Κτίριο στην οδό Ανεξαρτησίας 81

Description

Ανεξαρτησίας 81, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Βασίλειος Κόκκινος

Ο.Τ: 184

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 263/Β/15-4-93

Υ.Α.: Γ/1065/16006/29-3-93