Κτίριο στην οδό Ασωπίου 17

Description

Ασωπίου 17, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Μιχαηλίδου Θάλεια

Ο.Τ: 190

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94