Κτίριο επί των οδών Αβέρωφ 43-45 και Αλεξ. Διάκου 1

Description

Αβέρωφ 43-45 και Αλεξ. Διάκου 1

Ιδιοκτησία: Σιούτης Χριστόδουλος

Ο.Τ: 52α

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 35

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94