Δημαρχιακό Μέγαρο παλιό

Description

Μπιζανίου 2, Ιωάννινα

Ο.Τ: 152

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 23 & 30

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 543/Β/8-6-79

Υ.Α.: Γ/1363/31848/11-4-79