Δημοτικά Σφαγεία

Description

Ακτή Μιαούλη (παραλίμνια περιοχή), Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Δήμος Ιωαννιτών

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2307/39896/22-7-94