Καπλάνειο Μέγαρο

Description

Καπλάνη & Παπάζογλου, Ιωάννινα

Ο.Τ: 176

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 36

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 404/Β/9-7-81

Υ.Α.: Γ/1019/39835/17-6-81