Κτίριο στην οδό Κωλέττη 2 & Πλατεία Δημοκρατίας 4Α

Description

Κωλέττη & 2 Πλατεία Δημοκρατίας, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Στάμου, Παππά, Βαινίκος, Σούμπαλη

Ο.Τ: 171

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 30

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94